Skip links

Kablolu Ağ Çözümleri

Kablolu Ağ Çözümleri işletmenizde ağınızın en temel yapısını oluşturmaktadır. İşletmenizde ağ üzerinden haberleşmelerin birçoğu kablolu ağ üzerinden sağlanmaktadır. Teknolojik sistemler en uzun süre kullanılan ve kurulumu tamamlandıktan sonra değiştirilmesi oldukça zor ve masraflı olan bir sistemdir. Ağ (Netwok) sistemlerinin hızlı ve problemsiz çalışabilmesi için, kablolama altyapısının sağlıklı kurulmuş olması gereklidir. Network Ağ sistemlerinin verimli çalışması için yapısal kablolama çözümlerinin doğru planlanıp eksiksiz bir şekilde yapılması önemli bir unsurdur. Uzun süreli kullanım için başvurulan yapısal kablolama, doğru malzeme kullanımı ile gelişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde olmalıdır.

Ağ sistemlerinin kesintisiz sağlanması ve problemlerin daha hızlı çözülmesi için yapısal kablolama doğru planlanmalı ve plana göre uygulanmalıdır. Yapısal kablolama ağ sistemlerinde uzun süreli olarak kullanılan sistem elemanıdır. Doğru tasarım ve uygulama ile yıllarca kullanılacak kablolama sistemleri ve genişlemelere uygun altyapı çözümleri sunuyoruz. En iyi markalar ile yapılan iş ortaklıkları sayesinde son teknoloji cihazlar kullanılarak, şirketinizin ihtiyaç duyacağı ağ topoloji tasarımı, gerekli kablolama alt yapısının kurulması, cihazların tedariki ve sonlandırılması, alt yapının yönetimi, erişim ve bilgi güvenliğinin sağlanması konularında çözümler sunmaktayız.

Neden Kablolu Ağ

Kablolu Ağ Yapılandırılmasında Yapılan Çalışmalar