Skip links

Kvkk Danışmanlık

Günümüzde bilgi ve veriler şirket ve kurumların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Şirketlerin iş sürekliliği ve bilgi yönetimi sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu verileri devamlı olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesidir.Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Kişisel veriler kurum ya da şirketlerce anlık olarak işlenmektedir. Bu veriler değişik süreçlerde işlenmekte ve bu süreçler daima farklılık göstermektedir.Kişisel verilerin korunması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun ile resmiyet kazanmıştır. Kişisel verileri koruma kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.