Skip links

5651 Internet Loglama

5651 Loglama kanunu internet ortamında yapılan paylaşımların kontrol altında tutulabilmesi ve paylaşımlar arasında bulunan suç teşkil edici hakaretler, resimler, yorumlar vb. gibi olaylarla mücadele edebilmek için çıkarılmış internet kanunudur.

5651 loglama kanunu yürürlüğe girdikten sonra internet paylaşımı yapan oteller,kafeler,şirketler gibi toplu internet paylaşımı yapılan alanlarda loglama cihazının bulundurulması ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi zorunlu hale gelmiştir. 5651 loglama cihazları toplu internet paylaşımı yapılan alanlarda bulunmasının zorunlu olduğu loglama cihazları ile internet ağına giriş yapabilen tüm kişilerin bu ortamda neler yaptığı, hangi sitelere girdiği, kullanıcıların interneti kullanma saatleri, internete girdiği cihaza ait IP ve MAC adresi gibi bilgilerinin tutulduğu cihazlardır. Firma bünyesinde eğer bir kayıt cihazınız yok ise işlenen suçlarda yasal yükümlülük size aittir.

5651 Loglama Çözümleri

5651 Loglama Kanunu kapsamında sunduğumuz çözümlerimizin genel özellikleri;

Müşteri isteğine göre açık veya kapalı kaynak çözümler sunuyoruz. Güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, içerik filtreleme sistemleri ve zaman damgalı loglama yazılımını bir bütün olarak sistemlerinize bütünleşik olarak kuruyoruz.
.
İçerik filtreleme yazılımıyla kanun kapsamında belirtilen yasaklanmış kategorileri ve sonradan bildirilecek internet adreslerine erişimleri engelleyebiliyoruz. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından da yayımlanmış olan zararlı bağlantılar da sistemlerimiz tarafından engellenmek üzere ayarlanmaktadır.

5661 Loglama Teknolojileri Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Ortak Kullanıma Açılan Ağın Güvenliğinin Sağlanması
Firewall teknolojileri her ne kadar ortak ağların güvenliğini sağlamak için ideal çözümler olsalar da belirli durumlarda, kötü niyetli kişiler; bu gibi erişim ağlarının açıklarından faydalanabilmektedirler. Bu bağlamda kötü niyetli kişiler; internet kafe, restoran, kafe, otel ya da ortak kamu ağlarındaki internetleri kullanarak siber suç amacıyla kullanabilmektedir. 5651 Loglama teknolojileri ise, ortak ağlardaki tüm kullanıcı faaliyet verilerini kayıt altına alarak bahsi geçen kötü kullanımı engellemeyi hedefler. 5651 Loglama ile ortak erişim noktalarındaki kötü niyetli kişileri cesaretlendiren güvenlik açıkları kapatılır. Bu doğrultuda da 5651 loglama, Firewall güvenlik duvarı gibi teknolojilerle de ortak kullanılır.

Siber Güvenlik Açıklarının ve Unsurlarının Tespit Edilmesi
5651 Loglama Firewall gibi yöntemlerle bütünleşik kullanılan bir altyapı seçeneği olarak öne çıkar. Bu bilgiler ışığında 5651 Loglama, ortak erişime açık olan internet paylaşım noktalarındaki kullanıcıların verilerinin en az 2 yıllık bir süre zarfında kaydedilmesine olanak verir. Kayıt altına alınan veriler, herhangi bir suç teşkil eden durumun saptanması halinde siber güvenlik emniyet birimleri tarafından izlenceye alınır. İzlenceye alınan kullanıcı verileri, suçluların ya da organize siber suç örgütlerinin daha kolay saptanmasına olanak vererek siber suç unsurunun öne geçilmesini kolaylaştırır.

İşletmelerin Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmeleri
5161 Loglama kapsamından yararlanan işletmeler, 5161 Sayılı Kanun genelindeki yükümlülüklerini yerine getirerek siber güvenliğin tecelli etmesine yardımcı olurlar. Ülke genelinde, 5161 Loglama kullanımı ne denli yoğun olursa siber suçların saptanması, engellenmesi ve cezalandırılması da o denli kolay olur. Bu bilgiler ışığında siber suçların engellenmesi adına, 5661 Sayılı Kanun’un ciddi düzeyde engelleyici bir rol oynadığını söylemek doğru olacaktır. Aynı şekilde siber suç örgütleri ya da ortak ağların açıklarından faydalanmaya çalışan kötü niyetli kişiler, yasal düzeninin yaptırımları ile yüzleşmek durumunda kalacaklardır.